Baner11

sala

MZBM Sp. z o.o. Rzeszów

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Komunikat do pobrania PDF

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, przy dokonywaniu wpłat korzystając z usługi Wygodne Rachunki, wpłacający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.

Wynika to z dyspozycji Banku Pekao S.A.,który świadczy usługę Wygodne Rachunki.

Osoba dokonująca wpłat w usłudze Wygodne Rachunki winna okazać kasjerowi DOWÓD OSOBISTY

Dziękujemy !

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, że

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Klauzula informacyjna dla lokali własnościowych

Klauzula informacyjna dla lokali komunalnych