Baner11

sala

sobota, 27 maja 2017 11:41

Informacje ogólne o MZBM Sp. z o.o. Rzeszów

Informacje ogólne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Miasta Rzeszów, powstałą w roku 1951. Podstawowy przedmiot działalności firmy to administrowanie, zarządzanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie Miasta Rzeszowa, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych.

Zakres działań MZBM Sp. z o.o. obejmuje w szczególności:

  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości
  • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  • bieżące administrowanie nieruchomościami
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem.

MZBM Sp. z o.o. zarządza i administruje 416 nieruchomosciami (w tym 377 to budynki mieszkaniowe, a 39 to budynki użytkowe). Ogółem liczba zarządzanych lokali wynosi 14276 (w tym: mieszkania 13080, lokale użytkowe 1197).

Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów wynosi 664 153 m2 (w tym mieszkania - 596 117 m2 a lokale użytkowe - 68 035 m2). Kubatura zarządzanych budynków wynosi ok. 3 300 000 m3. W zarządzie MZBM Sp. z o.o. jest 10287 lokali własnościowych i 3990 lokali gminnych. MZBM Sp. z o.o. zarządza 351 Wspólnotami Mieszkaniowymi, ponadto administruje terenami zielonymi o powierzchni 94 ha. Od 15 stycznia 2008 r. zarządza też Podziemną Trasą Turystyczną "Rzeszowskie piwnice".
MZBM Sp. z o.o. wybudował i oddał do użytkowania 2 budynki komunalne przy ul. Strzelniczej 14 i 16 ze 120 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4 789 m2; przejął budynek przy ul. Hoffmanowej 23 i adoptował go na lokale mieszkaniowe (socjalne) tworząc 97 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3 053 m2 oraz przejął budynek przy ul. Litewska 2 i adaptował go na lokale mieszkalne (socjalne) tworząc 100 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 890 m2 i 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 404 m2 .

MZBM Sp. z o.o. swoje zadania wykonuje przy pomocy czterech rejonów obsługi mieszkańców (ROM) zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Zatrudnia 150 osób. Poprzez zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry (w tym 37 inżynierów) świadczy usługi na wysokim poziomie. Głównym atutem firmy jest posiadanie 35 wysokiej klasy fachowców z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i 24 osób z Państwową Licencją Zawodową Zarządców Nieruchomości. Posiada własne biuro projektowe, zespół radców prawnych i pogotowie techniczne, które świadczą usługi wewnątrz i na zewnątrz firmy. W siedzibie Spółki i w każdym Rejonie Obsługi Mieszkańców jest punkt kasowy.

Dane o Firmie

Pełna nazwa firmy: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.
Centrala: 17 85 36 021
Sekretariat: 17 85 32 604
Fax: 17 85 21 471
e-mail:
http:// www.mzbm.rzeszow.pl

Dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024220
NIP: 813-00-16-044
Wysokość kapitału zakładowego: 8 526 000 zł

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Miasto Rzeszów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Rada Nadzorcza

Adam Pałacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Mazur - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bożena Strączek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Materna - Członek Rady Nadzorczej
Henryk Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające firmą

Prezes Zarządu: Roman Szczepanek
Tel: 17 85 32 604

Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy: Teresa Cholewik
Tel: 17 86 14 733

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych: Andrzej Smyczyński
Tel: 17 85 32 604

Osoba pierwszego kontaktu handlowego
Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy: Teresa Cholewik
Tel: 17 86 14 733

Rok założenia firmy: 1951r
Liczba zatrudnionych: 149
Profil działalności:
  Podstawowy zarządzanie nieruchomościami - usługi
  Drugorzędny budownictwo ogólne - usługi

Czytany 17590 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 stycznia 2019 11:46
Więcej w tej kategorii: Polityka cookies »